Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Biotoopverbetering

Biotoopverbetering betekent het verbeteren van de leefomstandigheden van de in het wild levende dieren; - nestgelegenheid

- voedsel

- beheersing negatieve factoren

-dekking


Geslaagde biotoopverbetering zorgt voor meer exemplaren van de te beïnvloeden dier of vogelsoort


Soms is met heel beperkte middelen en inzet biotoopverbetering uitvoerbaar, zoals het maken en plaatsen van kunstnesten voor ijsvogel, boerenzwaluw en huiszwaluw.


Binnen de WBE Moergestele.o. wordt specifiek voor de volgende diersoorten biotoop verbetering uitgevoerd.

Boerenzwaluw

Huiszwaluw

Weidevogels

IJsvogel

Reewild

Na verbetering van de biotoop voor wild zullen heel veel soorten hier dankbaar gebruik van maken zoals;


Hommels                Vlinders

Weidevogels           Zangvogels

Marterachtigen     Roofvogels