Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

SCHOONMAAKDAG

Zwerfvuil ontsiert het landschap


Rommel hoort niet in het veld thuis


Afval is soms gevaarlijk voor dieren

Meer afvalstort in het buitengebied door;


* hoge heffingen op afvalstort

* verscherpte controle bij inzamelpunten

* verregaande regels voor afval

* groter wordende afstanden tot inzamelplaatsen

* openingstijden van inzamelplaats.

Afvalstort zoals:


* sloopmateriaal

* autobanden

* asbest

* plastic verpakkingsmateriaal

* snoepverpakking

* lege bier en frisdrankblikjes

* resten van XTC laboratoria

* hennep afval

* oude huisraad

* enz.

De schoonmaakdag in maart 2017

leverde weer 10m3 zwerfvuil op.

Na afloop voor de schoonmakers een

bietje bij buurten, un kop snert en

unne botterham mee zult